Palliatieve- en terminale zorg

Palliatieve zorg is de zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. Goede palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten, door het voorkomen en verlichten van lijden.

Palliatieve zorg gaat over in terminale zorg als duidelijk is dat het levenseinde naderbij komt. In deze fase is goede stervensbegeleiding van belang omdat mensen voor de afronding van hun leven staan en afscheid moeten gaan nemen.

Onderdeel van terminale zorg kan palliatieve sedatie zijn. Sedatie is gericht op comfort en verlichting gedurende het levenseinde. Bij palliatieve sedatie zorgt het toedienen van kalmerende middelen dat het bewustzijnsniveau verlaagt, waardoor iemand minder pijn, angst of onrust ervaart.

Liever Thuis heeft zorgverleners met jarenlange ervaring in de palliatieve- en terminale zorg oftewel de zorg rondom het levenseinde. Wij werken nauw samen met de huisarts. Het verhogen van de kwaliteit van leven en een zo comfortabel mogelijk levenseinde is in deze levensfase ons belangrijkste streven.