Uitsluitingscriteria

Wij vinden het belangrijk dat de zorg op een veilige en verantwoorde manier plaats vindt. In eerste instantie voor de cliënt maar zeker ook voor de zorgverlener.

Wij kiezen er bewust voor om geen zorg te bieden aan:

  • cliënten met een BOPZ status
  • cliënten die fysieke- en of verbale agressie vertonen
  • cliënten met verslavingsproblematiek
  • cliënten die zorg weigeren
  • cliënten met complexe psychiatrische aandoeningen
  • die intensieve zorg behoeven, dusdanig dat er behoefte   is aan een intramurale setting

Wij maken geen gebruik van vrijheid beperkende maatregelen