Klachten en signalen

Wij zetten ons maximaal in om zorg van bovengemiddelde kwaliteit te bieden en wij zijn pas tevreden als u dat ook bent. Toch kan het voorkomen dat iets niet naar verwachting gaat. Dan vinden wij het belangrijk dat u hiervan een melding maakt.

We hebben graag dat u eerst uw klacht met de desbetreffende zorgverlener bespreekt zodat die de gelegenheid heeft om samen met u tot een oplossing te komen.

Het is belangrijk dat iedere klacht snel en naar tevredenheid wordt opgelost. Blijkt dat niet het geval te zijn dan kan u hierover een signaal afgeven aan de organisatie via info@liever-thuis.nl . Wij gaan in gesprek met uw zorgverlener om de situatie te verhelderen en waar mogelijk te verbeteren. Indien het gesprek met de organisatie en uw zorgverlener niet naar wens verloopt kan u uw klacht indienen bij de geschilleninstantie van uw zorgverlener.

Indien de klacht een geschil een medewerker van Liever Thuis Zorgdiensten betreft dient u uw geschil in bij Stichting Zorggeschil.

Stakeholders die noodzaak zien tot een klacht kunnen via dezelfde procedure een melding indienen.