Hoe wij het zien

De thuiszorg verandert. U, de cliënt, komt steeds centraler te staan. U krijgt steeds meer mogelijkheden om beslissingen te nemen met betrekking tot het type zorg, de wijze waarop de zorg wordt vormgegeven en de zorgverlener die de hulp verleent.

Liever Thuis Zorgdiensten vindt het een goede ontwikkeling dat cliënten steeds bewuster gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn om regie te voeren over hun zorgvragen. Hiermee staan de belangen van u als hulpvrager voorop en wordt er echt zorg op maat geboden. Vrijwel alle collega’s van Liever Thuis Zorgdiensten scoren gemiddeld een 9 uit de cliënttevredenheid enquêtes. In vergelijking met de zorg bij reguliere aanbieders is dit een boven gemiddelde score! De praktijk leert dat potentiële cliënten niet bekend zijn met deze nieuwe thuiszorg mogelijkheden. En als individuele zelfstandige zorgverlener hebben wij te weinig middelen om ons te profileren. Daarom hebben wij besloten om ons te verenigen in het collectief Liever Thuis Zorgdiensten. Wij maken gebruik van een buurthuis om te vergaderen en werken niet met managers of onnodige tussenlagen. Zo houden wij onze kosten laag en overzichtelijk. En omdat we naast zelfsturend ook een hecht team zijn, staat er altijd iemand voor u klaar. Daardoor blijven we dicht bij u staan en wordt u niet van het kastje naar de muur gestuurd.

Liever Thuis Zorgdiensten, zowel het kastje als de muur