Individuele Begeleiding

Begeleiding bestaat uit het bieden van activiteiten gericht op behoud van zelfredzaamheid. Het is bedoeld om verwaarlozing of opname in een instelling te voorkomen. Wij begeleiden cliënten met matige beperkingen op het terrein van de sociale redzaamheid, het bewegen en verplaatsen, het psychisch functioneren, het geheugen en de oriëntatie.

Wij bieden onze cliënten:

  • ondersteuning bij het structureren van de dag
  • ondersteuning bij het structureren van de  administratie
  • ondersteuning bij het vinden van passende dagbesteding
  • ondersteuning bij het vinden van mogelijkheden om te verplaatsen van en naar (maatschappelijke) voorzieningen