Modulair Pakket Thuis (MPT)

Met het Modulair Pakket Thuis (Mpt)  wordt de mogelijkheid gecreëerd  dat binnen een module de ene functie ingekocht kan worden bij de ene zorgaanbieder en de andere functie bij een andere zorgaanbieder.

De bekostigingssystemen zijn ook te combineren. Hierdoor is het mogelijk om binnen dezelfde module gebruik te maken van zorg in natura én het persoonsgebonden budget.

Voor het Mpt gelden geen andere indicatiecriteria dan voor de andere leveringsvormen van Wlz. De indicatiecriteria binnen Wlz zijn gelijk: de cliënt dient een blijvende behoefte te hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig te hebben. Het CIZ stelt hiervoor de indicaties.