Disclaimer

Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de Liever Thuis Zorgdiensten website en/of van e-mail berichten, gaat u akkoord met deze disclaimer.

De website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door Liever Thuis Zorgdiensten samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Liever Thuis Zorgdiensten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Liever Thuis Zorgdiensten website. Liever Thuis Zorgdiensten garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in. Noch Liever Thuis Zorgdiensten, noch de staf of medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

Liever Thuis Zorgdiensten kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Liever Thuis Zorgdiensten niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Dit is ook van toepassing op de E-mailberichten.

E-mailberichten verzonden door Liever Thuis Zorgdiensten zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen verzoeken wij u de verzender hierover te informeren en de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan e-mail berichten van Liever Thuis Zorgdiensten inzake contractuele of wettelijke verplichtingen. Een opdracht of formele beslissing wordt alleen op ons briefpapier per post verzonden en dient te zijn ondertekend door daartoe bevoegde persoon. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.